Hindoe Geestelijke Verzorging

JGV

Joodse Geestelijke Verzorging

Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging

PGV

Protestantse Geestelijke Verzorging

IGV

Islamitische Geestelijke Verzorging

Humanistisch Geestelijke Verzorging

GV Present het tijdschrift van de Diensten Geestelijke Verzorging bij Defensie.  

Klik hier voor het lezen van de online versie.